Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka
Department of Otorhinolaryngology

Julkaisut 1991
Publications 1991


1 Karttunen P et al. Effect of codeine on rat and quinea pig tracheal ciliary beat frequency.
2 Kärjä J. Suun sairaudet.
3 Lehtimäki KA, Lamberg MA. Suu- ja leukakirurgia sairaaloissa.
4 Nuutinen J. Suu ja nielu: Anatomia, fysiologia ja tutkiminen.
5 Nuutinen J. Nielun sairaudet.
6 Nuutinen J et al. View from beneath: Pathology in focus bilateral acinic cell tumours of the parotid gland.
7 Nykänen K. Surgery of nasal septal deformities in the treatment of lower half headache.
8 Qvarnström M et al. Place of articulation in articulatory speech disorders of different sounds in a group of Finnish first-graders.
9 Rautiainen M et al. Short nasal respiratory cilia and impairment of the mucociliary function.
10 Saano V et al. The effect of ATP on the ciliary activity of normal and pathological human respiratory mucosa in vitro.
11 Vartiainen E et al. Perilymph fistula - a diagnostic dilemma.
12 Vidgren P et al. Removal of the inhaled 99mTc-labelled particles of disodium cromoglycate from the lungs.
13 Virtaniemi J. Neuro-otologic findings in insulin-dependent diabetic patients.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Department of Otorhinolaryngology
Julkaisutietokanta 22.05.1997 Publications Data Base 22.05.1997