Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 1991
Publications 1991


1 Harri M. Terveydenhuollon opettajan psyykkinen hyvinvointi työelämässä.
2 Koskinen S et al. Vanhustyö. Opetushallituksen hyväksymä oppikirja terveydenhuollon keskiasteelle.
3 Liukkonen A, Vaarama M. Dementoituneiden vanhusten palvelujen kehittäminen.
4 Luikkonen A. Models for action used by nurses in the basic care of demented patients.
5 Paunonen M. Testing a model for counsellor supervision in three public health care organizations.
6 Paunonen M. Promoting nursing quality through supervision.
7 Paunonen M. Changes initiated by a nursing supervision programme: An analysis based on loglinear models.
8 Tallberg M. Den sekulärä sjuksköterskan i Finland från 1700-talet till den enhetliga utbildningens början 1930. Vården och utbildningen speglade mot förhållandena i övriga länder.
9 Tikanoja H, Meriläinen P. Käytännön asiantuntemus tutkimuksen voimavarana - delfimenetelmä hoitotieteessä.
10 Vartiainen E et al. The North Karelia youth programmes.
11 Vehviläinen-Julkunen K. Nursing in child health care.
12 Vehviläinen-Julkunen K. Asiakkaan ja terveydenhoitajan välisen vuorovaikutuksen sisältö ja vuorovaikutussuhteet lastenneuvolassa.
13 Vehviläinen-Julkunen K. Action for health - case studies of innovative social support strategies in Finland. Development of a new kind of parenthood education.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 22.05.1997 Publications Data Base 22.05.1997