Ekologisen ympäristötieteen laitos
Department of Ecology and Environmental Science

Julkaisut 1991
Publications 1991


1 Halonen A, Holopainen T. Typpi- ja rikkilaskeuman vaikutus männyn sienijuuriin Savon Sellun ympäristössä.
2 Heinonen-Tanski H, Holopainen T. Maintenance of ectomycorrhizal fungi.
3 Holopainen J, Rikala R. Luteet ja männyn taimien kasvuhäiriöt. Summary: Lygus bugs and growth disturbances in Scots pine seedlings.
4 Holopainen JK et al. Yellow sticky traps in monitoring and control of carrot rust fly in home gardens.
5 Holopainen JK et al. Palatability of herbicide-treated maize to the Indian stick insect.
6 Holopainen JK et al. Effect of exposure to fluoride, nitrogen compounds and SO2 on the numbers of spruce shoot aphids on Norway spruce seedlings.
7 Holopainen JK, Varis A-L. Host plants of the European tarnished plant bug Lygus rugulipennis Poppius (Het., Miridae).
8 Holopainen T et al. Ilmansuojelu. Bioindikaatio. Jäkäläkartoitus.
9 Kangasjärvi J et al. Maize plastid genome BamHI 14 fragment has conserved intron-containing open reading frame.
10 Martinsen A et al. Comparison of radioimmunoassay and capillary gas chromatography in the analysis of l-hyoscyamine from plant material.
11 Nerg A, Holopainen T. Savon Sellun ympäristön metsäkasvillisuuden vauriot.
12 Oksanen J et al. Statistical analysis of bioindicator value of epiphytic lichens.
13 Takala K et al. Sulphur isotope composition of epiphytic and terricolous lichens and pine bark in Finland.

Ekologisen ympäristötieteen laitos Department of Ecology and Environmental Science
Julkaisutietokanta 22.05.1997 Publications Data Base 22.05.1997