Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 1990
Publications 1990

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Eskola J. "Tulevaisuuden tutkimus ja Camel-bootsit" eli sosiaalipsykologian seikkailut tulevaisuuden tutkimuksen maailmassa.
2 Hanhela R et al. Maatalousneuvojat työterveyshuollon työoloselvityksen tekijöinä.
3 Husman K et al. Organic dust toxic syndrome among Finnish farmers.
4 Hämäläinen J. Piirteitä J.V. Snellmanin perhekäsityksestä.
5 Hämäläinen J. Sosiaalityö sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä. Lähtökohtien ja sovellutusten luonnostelua.
6 Itkonen H, Pirttilä I. Sosiologian palapeli.
7 Kaitalo H. Kuurosokeat Suomessa. Osa 1: Vamman määrittely ja tunnistaminen.
8 Kankaanpää E et al. Viljelijöiden työterveyshuollon kustannukset ja työterveyshenkilöstön työajan käyttö.
9 Karvinen S, red. Till diskussionen om social- och hälsovårdens högkonsumenter.
10 Lahikainen AR. Perheen merkitys lapselle modernissa yhteiskunnassa.
11 Lahikainen AR, Rusanen E. Yksilöllisen huomioinnin ohjelma.
12 Laurinkari J. Genossenschaftswesen. Ein Lehr- und Handbuch.
13 Laurinkari J. Der Beitrag genossenschaftlicher Unternehmen zur Demokratisierung.
14 Laurinkari J. Neue Kooperationsformen in Finnland.
15 Niiranen V. Näkökohtia asiakkaiden osallistumisesta käytävään keskusteluun.
16 Niiranen V. Asiakkaat sosiaalityön toimintaympäristössä.
17 Notkola V. Maatalousväestön kuolleisuus, työkyvyttömyys ja pitkäaikaissairastavuus Suomessa.
18 Notkola V et al. Cancer mortality among farmers in Finland during 1979-1985.
19 Notkola V et al. Farmers occupational health program in Finland, 1979-1987.
20 Notkola V et al. Työterveyshuollon toimivuus ja työolojen arviointi.
21 Notkola V et al. Työterveyshuollon tuloksellisuus.
22 Notkola V, Valkonen T. Kuolleena syntyneiden sekä imeväisyyskuolleisuuden sosioekonomiset erot Suomessa 1976-1982.
23 Notkola V et al. Työterveyshuollon toimivuus ja terveystarkastukset.
24 Pölkki P. Self-concept and social skills of school beginners. Summary and discussion.
25 Räsänen K et al. Työpaikkaterveydenhuollon niveltäminen väestövastuiseen perusterveydenhuoltoon.
26 Räsänen K et al. Työterveyslääkärin ja -hoitajan työnkuva.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008