Sosiaalihammaslääketieteen laitos
Department of Community Dentistry

Julkaisut 1990
Publications 1990

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Nyyssönen V. Kansanterveystieteellinen tutkimus hammaslääketieteessä Kuopion yliopiston vaikutusalueella.
2 Pellinen A, Widström E. Kuka hakeutuu hammaslääkäriksi ja mikä alalla kiinnostaa.
3 Pietilä I, Widström E. Hoidosta poisjääminen - ongelma hammashuollossa.
4 Utriainen P et al. Työpaikkaselvitys osana laadunvalvontaa hammashuollossa.
5 Utriainen P, Widström E. Economic aspects of dental care in Finnish health centres 1989.
6 Utriainen P et al. Kehittämistutkimus Seinäjoen seudun kansanterveystyön kuntainliitossa.
7 Widström E. Bestämmelser om specialistutbildning i övriga nordiska länder.
8 Widström E. The Nordplus programme.
9 Widström E et al. Dental students face their education and study circumstances in Nordic countries.
10 Widström E, Knuuttila M. Johtavat hammaslääkärit suhtautuvat kriittisesti orientoivan vaiheen palveluun.
11 Widström E et al. Effects of the new undergraduate dental curriculum of 1979.
12 Widström E et al. Diagnosis and treatment of dental emergencies in two Finnish cities.
13 Widström E, Utriainen P. Asiakkaiden käsityksiä hammashuollon palvelukyvystä.

Sosiaalihammaslääketieteen laitos Department of Community Dentistry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008