Psykiatrian yksikkö
Department of Psychiatry

Julkaisut 1990
Publications 1990

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Antikainen R. Rajatilapotilaiden yhteisöhoidon Roschach-seuranta. Lernerin primitiivisten defenssien asteikko suomalaisessa aineistossa.
2 Koskinen T. Psykofarmakologit huolissaan bentsodiatsepiinien käytöstä.
3 Koskinen T. Zuclopethixol decanoate and haloperidol decanoate in chronic schizophrenia. A double-blind multicentre study.
4 Kuha S. Klotsapiinin asema skitsofrenian lääkehoidossa.
5 Lehtonen J. Psykiatria sairaanhoitopiirissä.
6 Lehtonen J. Unien tulkinnasta.
7 Lehtonen J et al. Ovatko psykiatriset potilaat siirtymässä yleissairaaloihin?
8 Saarinen P. Rajatilapotilaan osastohoito.
9 Tähkä V et al. Interaction in health education.
10 Viinamäki H. Itsetuhoinen potilas avohoidossa.
11 Viinamäki H. Interactional determinants of health behavior change in the population.
12 Viinamäki H, Koskela K. Psykodynaaminen ajattelu ja tupakoinnin lopettaminen.
13 Viinamäki H et al. Rajatilahäiriöisen henkilön sosiaalisen tuen parantaminen.
14 Viinamäki H et al. Psychodynamic approach and health education.

Psykiatrian yksikkö Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008