Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 1990
Publications 1990

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Kurttio P et al. Mutagenic compounds in wood-chip drying fumes.
2 Mugonzibwa E, Milen A. Rohkeat naiset ja AIDS Afrikassa.
3 Muje P, Sorjonen P. Pienimuotoisten kalatalouselinkeinojen nykytila ja kehittämismahdollisuudet Pohjois-Savossa.
4 Vartiainen T, Lampelo S. Effects of human placental S9 and induced rat liver S9 on the mutagenicity of drinking waters processed from humus-rich surface waters.
5 Vartiainen T et al. Mutagenicity of drinking waters in Finland.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008