Kirurgian yksikkö (ml. fysiatria)
Department of Surgery

Julkaisut 1990
Publications 1990

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Airaksinen O et al. Lesiones en un equipo de hockey sobre hielo estudio de seguimiento retrospectivo de seis anos. Injuries in Finnish ice hockey team during six-year period - a retrospective follow-up study.
2 Airaksinen O, Kolari PJ. Post-exercise blood lactate removal and surface electromyography as models of the effects of intermittent pneumatic compresion treatment on muscle tissue.
3 Airaksinen O, Kolari PJ. Relationship between posttraumatic oedema reduction and pain relief.
4 Airaksinen O et al. Comparison of elastic bandage and intermittent pneumatic compression treatments in acute ankle sprains.
5 Airaksinen O et al. Computed tomography in the evaluation of the lower leg oedema treared by intermittent pneumatic compression.
6 Airaksinen O et al. Intermittent pneumatic compression on diabethic leg.
7 Airaksinen O, Pöntinen PJ. Effects of electrial stimulation of myofascial trigger points with tension headache.
8 Airaksinen O et al. Reliability of the measurement of muscle force with variokinetic device.
9 Alanko A et al. Lyhythoitoisen kirurgian periaatteet ja toteuttaminen eri erikoisaloilla.
10 Eskelinen M et al. Factors associated with risk of breast cancer and persistence of symptoms in women with breast problems.
11 Eskelinen M et al. Immunohistochemical staining of human breast cancer with a new tumour marker MCA: Relation to axillary lymph node involvement, metastasis, and survival.
12 Eskelinen M et al. Cancer of the pancreas: clinical stage, histological grade, surgical therapy and survival.
13 Eskelinen M et al. A new tumour marker MCA in human pancreatic cancer: an immunohistochemical approach with clinical correlations.
14 Eskelinen M et al. Clinical evaluation of new serum tumour markers CA M26 and CA M29 in patients with primary breast cancer.
15 Eskelinen M et al. Carcinoma of the breast in children.
16 Eskelinen MJ et al. Improving the prognostic value of axillary nodal status in breast cancer by combining the DNA ploidy and tumour size in a prognostic index.
17 Herno A et al. Lumbaalinen spinaalistenoosi-postoperatiivisen CT-löydöksen suhde subjektiiviseen vointiin ja objektiiviseen kuntoon.
18 Hippeläinen MJ et al. Vocal cord paralysis caused by a cyst in extraglandular thyroid tissue. Case report.
19 Honkanen R et al. Necessity and safety of vitamin D and calcium in the elderly.
20 Kiviranta I et al. Syklinen kuormitus lisää nivelruston proteoglykaanisynteesiä in vitro.
21 Kröger H. Osteoporosis in rheumatoid arthritis.
22 Kröger H et al. Kalsitoniinin vaikutus nivelreumassa esiintyvään osteoporoosiin.
23 Laitinen T et al. Spondyliitti - diagnostiikka ja jälkiseurannan tulokset.
24 Lipponen P et al. Volume corrected mitotic index (M/V-index) in bladder cancer: relation to tumor grade (WHO) and prognosis.
25 Lipponen P et al. Nuclear morphometry in human pancreatic adenocarcinoma: relation to histological grade, clinical stage, and survival.
26 Lipponen P et al. Prognostication of bladder carcinoma by immunohistochemistry: refined and combined analysis of staining for MCA and CA 50.
27 Lipponen P et al. Quantitation of immunohistochemical staining for CA 50 in human pancreatic cancer: relation to histological grade, clinical stage, and survival.
28 Lipponen P et al. Volume corrected mitotic index (M/V index) in pancreatic cancer; relation to histological grade, clinical stage, and survival.
29 Lipponen P et al. DNA ploidy and S-phase fraction in human bladder cancer: relation to survival and tumor grade (WHO).
30 Lipponen PK et al. Morphometry in human transitional cell bladder cancer. Nuclear area and standard deviation of nuclear area; relation to tumor grade (WHO) and prognosis.
31 Lipponen PK et al. Prediction of bladder cancer recurrence and survival with multivariate analysis.
32 Lipponen PK, Eskelinen MJ. Volume corrected mitotic index (M/V index) and mitotic activity index (MAI) in transitional cell bladder cancer.
33 Lipponen PK, Eskelinen MJ. Nuclear morphometry in grading transitional cell bladder cancer compared with traditional histological grading.
34 Lipponen PK et al. Superficial bladder cancer; prediction by histoquantitative methods.
35 Lipponen PK et al. Potential of nuclear morphometry and volume corrected mitotic index (M/V-index) in grading transitional cell carcinoma of the urinary bladder.
36 Miettinen H et al. Intramedullaarisen poly-L-laktidi-implantaatin vaikutus kasvavaan luuhun ja kokeellisen osteotomian paranemiseen. Kokeellinen tutkimus kasvuikäisellä kaniinilla.
37 Miettinen H et al. Lasten reisiluun murtuman hoito.
38 Miettinen H et al. Reisiluun kokeellisen osteotomian kiinnittäminen biodegradoituvalla ydinnaulalla.
39 Mustonen P et al. Ultrasonographic detection of metastastic axillary lymph nodes in breast cancer.
40 Mäkelä EA et al. Eturistisidevamman myöhäiskorjaus Kennedy-augmentattiopunosta käyttäen.
41 Partanen K et al. Ultrasonography and computed tomography in diffuse liver disease with cholestasis.
42 Penttinen E, Airaksinen O. Subjektive relief of back pain at work and patient compliance by corset treatment in degenerative lumbar instability.
43 Puustjärvi K et al. The effects of massage in patients with chronic tension headache.
44 Sihvonen T et al. Knee extension and flexion, force output and EMG level in different angles of flexion.
45 Suojaranta-Ylinen R et al. The effect of prophylactic use of famotidine, ranitidine and sodium citrate in upper abdominal surgery.
46 Säämänen A-M et al. Proteoglycan alterations following immobilization and remobilization in the articular cartilage of young canine knee (stifle) joint.
47 Väätäinen U et al. Variokineettisen polven extensio- ja flexio-mittauksen toistettavuus.
48 Väätäinen U et al. Patellan kondromalasian hoitotulokset.

Kirurgian yksikkö (ml. fysiatria) Department of Surgery
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008