Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen yksikkö
Department of Public Health and General Practice

Julkaisut 1990
Publications 1990

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Cacciottolo J. Control of cardiovascular diseases in the Maltese community.
2 Enlund H et al. Problems with drug use among elderly men.
3 Enlund H et al. The use of prescription drugs among elderly Finnish men.
4 Eskelinen M et al. Factors associated with risk of breast cancer and persistence of symptoms in women with breast problems.
5 Husman K et al. Farmers' occupational health program in Finland, 1979-1988: From research to practice.
6 Husman K et al. Organic dust toxic syndrome among Finnish farmers.
7 Isokoski M et al. Innovative curricula: Inducement of young doctors to choose careers in primary health care.
8 Kaplan GA, Salonen JT. Socioeconomic conditions in childhood and ischaemic heart disease during middle-age.
9 Kokko S. Kaksi terveydenhuollolta puuttuvaa tietoa.
10 Kokko S. Tavalliset vaivat perusterveydenhuollossa - porautumista vai pidättyvyyttä?
11 Kokko S. Long-term patterns of general practice consulting behavior: a gualitative 9-year analysis of general practice histories of a working-aged rural Finnish population.
12 Korpela H. Selenium and glutathione peroxidase in rats and humans with special reference to bioavailability, pregnancy and liver function.
13 Kromhout D et al. Total and HDL cholesterol and their correlates in elderly men in Finland, Italy and the Netherlands.
14 Kumpusalo E. Lääketieteen opetusko huonontunut Suomessa?
15 Kumpusalo E. Finnish healthy village study. 10 years experiences in rural health promotion.
16 Kumpusalo E et al. Multivitamin supplementation of adult omnivores and lactovegetarians: circulating levels of vitamin A, D and E, lipids, apolipoproteins and selenium.
17 Kumpusalo E et al. How does the undergraduate medical education correspond to the practical needs of primary health care in Finland?
18 Kumpusalo E et al. Terveyden edistäminen kunnassa - laadullista yritystoimintaa.
19 Lammi UK et al. Predictors of high functional capacity and mortality in elderly Finnish men.
20 Liukko M et al. VPK, väestövastuisen perusterveydenhuollon kokeilut.
21 Luoma PV et al. Lipid peroxides, glutathione peroxidase, high density lipoprotein subfractions and apolipoproteins in young adults.
22 Menotti A et al. Twenty-year stroke mortality and prediction in twelve cohorts of the Seven Countries Study.
23 Menotti A et al. Twenty-five-year mortality from coronary heart disease and its prediction in five cohorts of middle-aged men in Finland, The Netherlands and Italy.
24 Notkola I-L. Transformation of reproductive behavior during the fertility transition.
25 Notkola V et al. Cancer mortality among farmers in Finland during 1979-1985.
26 Notkola V et al. Farmers' occupational health programme in Finland, 1979-1987.
27 Notkola V et al. Viljelijöiden työterveyshuollon seuranta- ja kehittämistutkimus 1985-1987.
28 Parviainen MT, Salonen JT. Vitamin C status of 54-year old Eastern Finnish men throughout the year.
29 Pekkanen J et al. Keski-ikäisten suomalaismiesten koulutus ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät vuosina 1972-1987.
30 Pietinen P et al. Suolansaannin muutokset Suomessa 1979-1987.
31 Räsänen K et al. Työpaikkaterveydenhuollon niveltäminen väestövastuiseen perusterveydenhuoltoon.
32 Räsänen K et al. Työterveyslääkärin ja -hoitajan työnkuva.
33 Salo K et al. Siitakesieniin liittyvät terveysongelmat.
34 Salomaa V et al. Serum cholesterol distribution, measurement frequency and cholesterol awareness in three geographical areas in Finland.
35 Salomaa V et al. Trends in cardiovascular risk factor in treated and untreated hypertensive and normotensive Finnish subjects, 1982-1987.
36 Salomaa V et al. Sydän- ja verisuonitautien vaaratekijät verenpainepotilailla.
37 Salonen JT. Epidemiology of high density lipoproteins and atherosclerosis.
38 Salonen JT, Salonen R. Association of serum low density lipoprotein cholesterol, smoking and hypertension with different manifestations of atherosclerosis.
39 Salonen R, Salonen JT. Progression of carotid atherosclerosis and its determinants: a population-based ultrasonography study.
40 Shemeikka S, Myllykangas M. Miten lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja tulisi kehittää?
41 Staessen J et al. Is a high serum cholesterol level associated with longer survival in elderly hypertensives?
42 Takala J. Itsemurhat Keski-Suomen läänissä 1987.
43 Uutela A et al. Koulutusryhmittäiset sydän- ja verisuonitautien riskitekijämuutokset itäsuomalaisilla naisilla vuosina 1972-1987.
44 Vinni S. Itä-Suomen lasten verenpaine - seurantatutkimus vuosina 1981-1982 syntyneistä lapsista.

Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen yksikkö Department of Public Health and General Practice
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008