Hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon laitos
Department of Nursing Science and Health Administration

Julkaisut 1990
Publications 1990

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aavarinne H et al. Pohjoismaista jatkokoulutusta: Tutkimusmenetelmät hoitotieteellisessä tutkimuksessa.
2 Alander V et al. Keskus- ja aluesairaaloiden tuottavuus laskenut.
3 Alander V et al. Sairaaloiden toiminnan tuloksellisuus ja sen mittaaminen.
4 Alander V et al. Sairaaloiden tuottavuus: Mittaaminen, erot ja kehitys.
5 Alander V et al. Hospital productivity in Finland: Differences and development.
6 Aro S et al. Ekonomiska och organisatoriska incitament i primärvården - experiment och erfarenheter i Finland.
7 Brotherus-Kettunen A et al. Motivational patterns of management team members in a large hospital.
8 Fridlund B. Rehabilitation after myocardial infarction: A caring model.
9 Fridlund B. Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) inom svenska vårdhögskoleutbildningar - en presentation av en forskningsanknytningsmodell med ett vårdvetenskapligt perspektiv från Vårdhögskolan i Halland.
10 Fridlund B. Rehabilitering efter hjärtinfarkt - ett vårdprogram.
11 Harisalo R. Koulutoimi vapaakuntakokeilussa.
12 Harisalo R. Valtionhallinto - kunnallishallinto. Pääkirjoitus.
13 Harisalo R. Mitä hallintotieteessä pitäisi tutkia?
14 Harisalo R. Vapaakuntatutkimuksen työryhmä.
15 Harisalo R. Valtionhallinnon kolme megatrendiä.
16 Harisalo R. Naiset, itävaltalainen teoria ja markkinat.
17 Hentinen M et al. Ensimmäinen kansallinen hoitotieteellisen tutkimuksen konferenssi Kuopion yliopistossa 21.4.1990. Konferenssiabstraktit.
18 Karpov I, Perälä M-L. Osastonhoitajakoulutus.
19 Kinnunen J. Terveyskeskuksen organisaatiokulttuuri.
20 Kinnunen J. Organisaatiokulttuurin tutkimuksen anti terveydenhuollon hallinnon tutkimuksessa.
21 Kinnunen J. The importance of organizational culture on development activities in a primary health care organization.
22 Laitinen P et al. Hoitotyön laatu ja osastonhoitajan johtamistyyli.
23 Majanen H et al. Yksilövastuisesta hoitotyöstä Beth Israelin sairaalassa.
24 Meriläinen P et al. Nursing research in Finland: Analysis of master thesis 1980-1988.
25 Partanen T. Vaihtoehto sairaanhoitajan urakehitykselle - asiantuntijasairaanhoitaja.
26 Pekurinen M. Hiltusen malli: Näkökohtia terveydenhuollon talouden kannalta.
27 Pekurinen M et al. Terveydenhuollossa alueellista eriarvoisuutta.
28 Pekurinen M et al. Terveydenhuollon alueellisen tarpeen ja tarjonnan tasapaino: Kehitys 1973-1982.
29 Pekurinen M et al. VAT-2000: Suunnittelumenetelmä terveydenhuollon voimavarojen alueellistamiseksi.
30 Pekurinen M et al. Redefinicion de incentivos en la asitencia medica primaria.
31 Pelkonen M. Hyvä olo ja hoitotyön laadunvarmistus.
32 Pelkonen M. Hoitotyön laadunvarmistuksen kehityslinjoja Euroopassa.
33 Pelkonen M, Perälä M-L. Hoitotyön sääntely käsitteenä ja Suomen sairaanhoitajaliiton osallistuminen ICN:n projektiin.
34 Pelkonen M, Perälä M-L. Vad avses med reglering av vårdarbetet?
35 Pelttari P, Perälä M-L. Hoitotyön laadunvarmistuksen tukihenkilökoulutuksen arviointia.
36 Perälä M-L. Muutos ja yksilövastuinen hoitotyö.
37 Perälä M-L. Hoitotyöntekijöiden vastuulliset roolit yksilövastuisessa hoitotyössä.
38 Perälä M-L. Tavoitteena yksilövastuinen hoitotyö. Mitä yksilövastuinen hoitotyö muuttaa?
39 Perälä M-L et al. Yhteispohjoismainen hoitotieteellinen tutkijakoulutus: Sisällön ja toteutuksen arviointia.
40 Rissanen P. Euroopan liikuntarahat laskettu.
41 Rissanen P. Mikä terveydenhuollossa maksaa?
42 Rissanen P et al. Liikunnan puolesta, mutta oikein argumentein.
43 Rissanen P et al. Työvoiman ja pääomien käyttö liikuntahyödykkeiden tuotannossa.
44 Sinkkonen S. Ihmisen itsemäärääminen terveydenhuollossa.
45 Sinkkonen S. Terveydenhuollon johtaminen lääkärin ammattina.
46 Sinkkonen S et al. Quality of nursing care and head nurse leadership style.
47 Sinkkonen S, Merasto M. Kehitysvammainen nainen komerossa?
48 Tallberg M. Nursing and medical care in Finland from eighteenth to the late nineteenth century. The *background for the introduction of nurses' training in Finland in 1889, with some comparisions with developments in Sweden.
49 The Euroqol Group et al. Euroqol: a new facility for the measurement of health related quality of life.
50 Tikanoja H, Meriläinen P. The dying patient in nursing curriculum - A Delphi study.
51 Valtonen H et al. The economics of sport - some methodological notes.
52 Vartiainen E et al. Itä-Suomen nuorisoprojekti. 1984-1988. Loppuraportti.
53 Vehviläinen-Julkunen K. Nursing in child health care: maintaining awareness of the child's development and care.
54 Vehviläinen-Julkunen K. Hyvä olo tutkimuskohteena - näkökulmia laadullisen tutkimuksen arvioinnista.
55 Vehviläinen-Julkunen K. Pienryhmämuotoinen perhevalmennus.
56 Vehviläinen-Julkunen K. Consultation process between client and public health nurse - a grounded theory study.
57 Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotyö lastenneuvolassa: perustietoa asiakkaan ja terveydenhoitajan vuorovaikutuksen sisällöstä ja menetelmistä.
58 Vehviläinen-Julkunen K. Asiakas ja terveydenhoitaja lastenneuvolassa: hoitotyön arkipäivää vuorovaikutustilanteissa.
59 Vohlonen I et al. Laitospalvelujen käytön ja kustannusten kunnittaiset erot Kotkan keskussairaalapiirissä: Tuloksia 1980-1985.
60 Vohlonen I, Pekurinen M,. Sairaaloiden tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä: Suunnittelu, hallinto ja seuranta.
61 Vohlonen I et al. Sairaaloiden tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä: Yhteenveto tuloksista. (Myös ruotsin ja englannin kielellä).

Hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon laitos Department of Nursing Science and Health Administration
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008