Eläinlääketieteellinen koetila

Julkaisut 1990
Publications 1990

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Fors F et al. Energy content of feed and its effect on the whelping result of blue foxes.
2 Ingo R et al. Krullhårighet hos silverräv.
3 Jalkanen L. Bakteriologisk status i rävsperman och dess inverkan på dräktigheten.
4 Jalkanen L. Kettujen keinosiemennys 1990 / Inseminering av räv 1990.
5 Jalkanen L, Hedlund M. Incidence of neomycin resistant bacteria in fox sperm.
6 Rainio V. Correlations between day five milk progesterone and superovulatory response in the bovine.
7 Valtonen M et al. Possible use of melatonin in fur animal production.

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008