Soveltavan eläintieteen ja eläinlääketieteen laitos
Department of Applied Zoology and Veterinary Medicine

Julkaisut 1990
Publications 1990

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Haapanen K et al. Lymodellens och andra miljöfaktorers inverkan på blårävens valpresultat.
2 Harri M et al. Användning av liggunderlag till räv och mårdhund: Faktorer som påverkar användningen.
3 Harri M et al. Kuinka lämmin on ketun pesäkoppi?
4 Hartikainen J, Lindqvist O. Kalatierakentaminen Suomessa.
5 Jaakkola M. Onkilammikkotoiminta ja kalastusmatkailu.
6 Korhonen H. Seasonal regulation of weight loss in female farm mink.
7 Korhonen H, Harri M. Social influences on productive performance in farm-raised polecats.
8 Korhonen H et al. Supikoiran evoluutio: Sattumaa vai sopeutumista?
9 Korhonen H et al. Supikoirien tarhaus isoissa aitauksissa.
10 Korhonen H et al. Effects of group and sex combination on productive performance of farmed polecats (Mustela putorius).
11 Kruk B et al. Thermoregulatory responses to exercise at low ambient temperature performed after precooling or preheating procedures.
12 Lankinen Y et al. Kalankuljetusten vedenvaihtopaikat selvitetty.
13 Laubier L, Lindqvist O. New developments in shrimp and crayfish culture in Europe.
14 Lindqvist O. Management of small-scale fisheries. Is it ever possible?
15 Mononen J et al. Lyan som termisk miljö för fullvuxna och nyfödda rävar och mårdhundar.
16 Muje P. Voidaanko kalanviljelyn kuormitusta yhä vähentää.
17 Muje P. Pienimuotoisellakin kalanviljelyllä ongelmia.
18 Muje P, Juntunen K. Isokoskelo kalanviljelylaitosten istutusalueiden vahinkolintuna.
19 Muje P, Ritola O. Kuinka vähän on todella vähän?
20 Muje P, Sorjonen P. Pienimuotoisten kalatalouselinkeinojen nykytila ja kehittämismahdollisuudet Pohjois-Savossa.
21 Rekilä T. Turkistarhauksen kehittämisprojekti Luvialla ja Eurajoella.
22 Ritola O, Vielma J. Kirjolohi suunnisti kohti 1990-lukua.
23 Tossavainen S. Tietokoneellesi uutta käyttöä.
24 Tossavainen S. Uutta kalanviljelylaitosten valvontaan.

Soveltavan eläintieteen ja eläinlääketieteen laitos Department of Applied Zoology and Veterinary Medicine
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008