Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 1989
Publications 1989

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aittola T, Pirttilä I. Tieto yhteiskunnassa.
2 Arppe A. Kaupunkisuunnittelufilosofian muutos: Petosen uuden suuntauksen esimerkki Kuopiossa.
3 Eskelinen S, Notkola V. Miten kattavasti viljelijät ilmoittavat työtapaturmistaan?
4 Eskola J. Eläytymismenetelmä sosiaalitutkimuksen vaihtoehtona.
5 Hämäläinen J. Piirteitä Z.J. Cleven sivistyskäsityksestä.
6 Hämäläinen J. Tiedolliset tavoitteet sosiaalityön koulutuksessa.
7 Hämäläinen J. Perhe tietoyhteiskunnassa.
8 Hämäläinen J. Social pedagogy as a meta-theory of social work education.
9 Hämäläinen J. Perheen vuorovaikutussuhteiden huomioonottaminen sijaisperheiden valitsemisessa.
10 Ikäheimo V. Toimiva ihminen - näkökohtia sosiaalitieteellisestä ihmiskäsityksestä.
11 Juutinen S. Teoria ja käytäntö sosiaalityössä: Lähtökohtia alueellisen sosiaalityön kokeiluprojektille Neulamäessä.
12 Juvonen T, Syrjäkoski A. Sosiaalilautakuntien järjestämä ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta.
13 Karvinen S. Ammatillisuuden ja tieteellisyyden vaatimus sosiaalityössä.
14 Korhonen L. Työkokeilu ja ammatillinen kuntoutuminen: tutkimus Kuopion työklinikan asiakkaista.
15 Kotakari U. Vanhusten hyväksi kotona tehtävä huolenpitotyö: teemahaastattelututkimus yhdeksässä kotihoidontukea saavassa kuopiolaisperheessä.
16 Lahikainen AR. Päivähoito lapsen arjen kokonaisuuden kannalta.
17 Lahikainen AR. Äidin rooli lapsen kehityksessä empiirisen tutkimuksen kohteena.
18 Lahikainen AR. Lapsena nyky-yhteiskunnassa; kenttätyökokemuksia psykoanalyyttisen teorian valossa.
19 Lahikainen AR, Cantell I. Finnish bibliography.
20 Niemelä P. Sosiaalityö ja tutkimus.
21 Niemelä P. Palvelu ja palveleminen sosiaalitoimessa.
22 Niiranen V. Johtaminen sosiaalitoimessa.
23 Notkola V, Valkonen T. Socioeconomic differences in stillbirths and infant mortality in Finland 1976-82. Proceedings of the third finnish-soviet seminar on demography. June 10-13, 1987, Jyväskylä.
24 Notkola V, Valkonen T. Socioeconomic differences in stillbirths and infant mortality in Finland 1976-82.
25 Piltonen R. Kasvatus- ja perheneuvolan, päiväkotien ja lastenneuvoloiden yhteistyö työntekijöiden arvioimana.
26 Pirttilä I. Tietopolitiikan mahdollisuus ja mahdottomuus.
27 Pitkänen L, Vidgren E. Alkoholismin selitysmalleista ja alkoholistien asunnottomuudesta.
28 Pölkki P. Lasten sosiaalinen toimintakyky koulu-uran alussa.
29 Rautio P. Keitä me oikein olemme? Suomalaisen identiteetin muutoksista.
30 Rautio P. Suomalaisten naisten ja miesten identiteetti ja elämänpäämäärät.
31 Sinkkonen S, Niemelä P. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus Kuopion yliopistossa: Artikkelikooste tutkimushankkeista ja - tuloksista. Kaupunginjohtaja Juhani Koskiselle omistettu juhlakirja 1989.
32 Tiitta H. Nuorten asiakkaiden toimeentuloasiakkaiden hyvinvointivajeita ja -odotuksia. Tapaustutkimus Outokummusta.
33 Väisänen R. Sosiaalinen kuntoutus: itsenäinen ulottuvuus vai osa lääkinnällistä kuntoutusta.
34 Ylinen S. Vanhusten turvattomuus tutkimuksen kohteena.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008