Sosiaalihammaslääketieteen laitos
Department of Community Dentistry

Julkaisut 1989
Publications 1989

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Borovsky EV et al. The state of parodontium in schoolchildren in some USSR and Finnish urban areas.
2 Helasharju K. Selvitys suun terveydenhuollon henkilöstöryhmien välisestä tehtävienjaosta Keski-Suomen läänissä.
3 Kärkkäinen S. Kuopion läänin terveyskeskusten suun terveydenhuolto keväällä 1989.
4 Lahti S et al. Comparison of numbers of remaining teeth from questionnaires and clinical examination.
5 Lahti S et al. The relationship of parental dental anxiety and child's caries status.
6 Mosha H. Situation analysis and intervention programmes for oral health promotion in Tanzania.
7 Paunio I et al. Suun ja hampaiden terveys sekä hoidontarve Suomessa.
8 Seppä L et al. Past caries recordings made in Public Dental Clinics as predictors of caries prevalence in early adolescence.
9 Tuutti H et al. Comparison of dental caries experience of caries-free and caries-active children.
10 Utriainen P et al. Hammaslääkäreiden työ, työtyytyväisyys ja selviytyminen stressistä.

Sosiaalihammaslääketieteen laitos Department of Community Dentistry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008