Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 1989
Publications 1989

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R. Suomalaisen viljelijäväestön särkylääkkeiden käyttö. Drug use among Finnish farmers.
2 Ahonen R et al. Farmasian opiskelijoiden alalle hakeutuminen. (with English summary: Background data and factors influencing choice of subject by pharmacy students) .
3 Airaksinen M et al. Ihmisten kokemuksia apteekeista. (The Public's Experiences in Pharmacies).
4 Kivelä SL et al. Vitamin A, Vitamin E and Selenium Status in an aged Finnish male population.
5 Korhonen M et al. Astmapotilaiden lääkkeiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat (with English summary: Drug use and its related problems among asthmatic patients).
6 Nissinen A et al. Drug treatment of high blood pressure in the community - experience in eastern Finland.
7 Vainio K et al. Noncompliance or noncomprehension - Interpretation of labelled instructions.
8 Vidgren P et al. Käytännön näkökohtia inhalaatioaerosolien käytöstä.
9 Wallenius K. Lääkeinformaatiopalvelujen organisoinnin tarve Suomen lääkehuollossa.
10 Wallenius S et al. Prescribing of antihypertensive drugs in Eastern Finland.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008