Psykiatrian yksikkö
Department of Psychiatry

Julkaisut 1989
Publications 1989

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Antikainen R. Rajatilapotilaiden hoito psykoterapeuttisella yhteisöosastolla.
2 Laukkanen E et al. Nuorten psyykkisistä syistä johtuva ensiapupalveluiden käyttö.
3 Tacke U. Fluoxetine: A alternative to the tricyclics in the treatment of major depression?
4 Tikkanen J, Viinamäki H. Tupakointi ja alkoholinkäyttö raskausaikana.
5 Viinamäki H et al. Psykiatriset päivystyspotilaat yleissairaalassa.
6 Viinamäki H, Muuranto L. Työryhmän psykodynaaminen työnohjaus.
7 Viinamäki H et al. Diabeteksen hoitotasapaino ja psyykkinen selviytyvyys.

Psykiatrian yksikkö Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008