Kansanterveyden tutkimuslaitos
Research Institute of Public Health

Julkaisut 1989
Publications 1989

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Borovsky EV et al. The state of parodont in schoolchildren in same USSR and Finland urban areas.
2 Honkanen R, Kemppainen M. Lasten ja nuorten muut kuin tieliikenteessä sattuneet kuolemaan johtaneet tapaturmat.
3 Ihanainen M et al. Nutrition data collection in the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study: Nutrient intake of middle-aged eastern Finnish men.
4 Kataja V et al. Prospective follow-up of cervical HPV infections: Life-Table analysis of histopathological, cytological and colposcopic data.
5 Kolmakow S. Clinical forms of caries in permanent teeth among Finnish and Russian children.
6 Kolmakow S. Dental health status in groups of 7-year-old Finnish and Russian children: A basis for mineralizing therapy.
7 Kumpusalo E et al. Suomalaisen kylän kehittyminen ja terveys. Osa 1: Neljää pohjoissavolaista kylää koskevan tutkimuksen tausta, toteutus ja perustaulukot.
8 Mönkkönen R et al. Vammojen tilastollisten indikaattorien käytön luotettavuus.
9 Salonen JT. Antioxidants and platelets.
10 Salonen JT et al. Risk factors for carotid atherosclerosis: the Kuopio ischaemic heart disease risk factor study.
11 Salonen JT et al. Contribution of risk factor changes to the decline in coronary incidence during the North Karelia Project: a within-community analysis.
12 Tuomilehto J et al. Trends and determinants of ischaemic heart disease mortality in Finland: with special reference to a possible levelling off in the early 1980s.

Kansanterveyden tutkimuslaitos Research Institute of Public Health
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008