Kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
Department of Clinical Nutrition

Julkaisut 1989
Publications 1989

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Jaakola-Isomauno A, Laakkonen E. Ravitsemusterapeuttien virkojen perustamissuunnitelmat Suomessa.
2 Kareinen A et al. Hypertyreoosiin liittyvän eteisvärinän esiintyvyys ja hoitokäytäntö.
3 Laakkonen E. Suomalaisen elintarvike- ja ravitsemusalan taitotiedon ja elintarvikeavun mahdollisuuksista kehitysyhteistyössä.
4 Laakkonen E, Nissinen A. Hyvän ravitsemustilan ylläpitäminen vanhetessa.
5 Lamberg-Allardt C, Mykkänen HM. Har vi brist på vitaminer och mineral-ämnen i Finland?
6 Lehtinen J et al. Prevalence of neuropathy in newly diagnosed non-insulin-dependent diabetic patients and non-diabetic control subjects.
7 Mustonen J et al. Testing of autonomic cardiovascular regulation - methodological considerations.
8 Mutanen M et al. Selenium supplementation does not alter platelet activation in subjects with normal seleniumstatus.
9 Mykkänen HM, Wasserman RH. Uptake of Se-selenite by brust border membrane vesicles from chidk duodenum stimulated by vitamin D.
10 Nousiainen U et al. Cardiac arrhythmias in the differential diagnosis of epilepsy.
11 Nousiainen U et al. The importance of the electrocardiogram in ambulatory electroencephalographic recordings.
12 Riska H et al. Comparison of intravenous enprofylline and theophylline in the treatment of acute asthma.
13 Tuomilehto J et al. Guar gum and gemfibrozil - an effective combination in the treatment of hypercholesterolemia.
14 Tynkkynen P et al. Tehostetun hoitonopetuksen vaikutus diabeetikoiden hoitotasapainoon.
15 Uusitupa M. Diabeetikon verenpainetauti.
16 Uusitupa M. Den kliniska näringslärans ställing.
17 Uusitupa M. Ravitsemusterapeuttien koulutus ja tarve.
18 Uusitupa M, Mustonen J. Left ventricular function in diabetes mellitus.
19 Uusitupa M et al. Drug induced acute autonomic blockade impairs left ventricular systolic and diastolic function.
20 Uusitupa M et al. Metabolic and nutritional effects of long-term use of guar gum in the treatment of noninsulindependent diabetes of poor metabolic control.

Kliinisen ravitsemustieteen yksikkö Department of Clinical Nutrition
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008