Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen yksikkö
Department of Public Health and General Practice

Julkaisut 1989
Publications 1989

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Elo J. Roemerin laki - luoko tarjonta oman kysyntänsä?
2 Elo J et al. Turha terveyskeskuskäynti - terveyskäsitysten kriisi.
3 Husman K, Kalimo E. Viljelijäväestön työterveyshuolto - tutkimuksesta käytännön toimintaan.
4 Husman K et al. Viljelijäin työterveyshuollon kehittäminen kokeilun ja tutkimuksen avulla.
5 Huttunen J et al. Konsensuslausuma: Veren kolesteroli ja sepelvaltimotauti.
6 Ihanainen M et al. Nutrition data collection in the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study: Nutrient intake of middle-aged eastern Finnish men.
7 Jalkanen L et al. Changes body in mass index in a Finnish population between 1972 and 1982.
8 Jääskeläinen M et al. Nuori lääkäri 88. Nuorten lääkärien uramuutokset ja uramuutossuunnitelmat.
9 Karinpää A, Laakkonen E. Kuopiolaisten vanhusten ravitsemus ja ruokailu.
10 Kataja V et al. Nuori lääkäri 88. Kyselytutkimus vuosina 1977-86 Suomessa laillistetuille lääkäreille.
11 Kataja V et al. Nuori lääkäri 88. Tutkimuksen lähtökohdat, aineisto ja menetelmät.
12 Kataja V et al. Prospective follow-up of cervical HPV infections: Life-Table analysis of histopathological, cytological and colposcopic data.
13 Kivelä SL et al. Vitamin A, Vitamin E and Selenium Status in an aged Finnish male population.
14 Kivelä SL et al. Changes in alcohol consumption and mortality in aged Finnish men. Brief Report.
15 Koivula I et al. Infektiivinen endokardiitti Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa 1975-1986.
16 Kokko S. Laitoshoidon käyttö elämänkaaren loppupäässä.
17 Kokko S. Tauti ja sairaus.
18 Kokko S. Iso-Britannian yleislääkärijärjestelmä ja suomalaisen perusterveydenhuollon kehittäminen.
19 Korhonen AL et al. Mörkö se astui piiriin? Lasten ongelmien ja perheen kasvatuksen tarpeen yhteys perherakenteen muuttumiseen.
20 Korhonen H et al. Seerumin kolesterolipitoisuudet Itä- ja Lounais-Suomessa.
21 Korpela H. Effect of ascorbic acid on the bioavailability of sodium selenite in selenium-depleted rats assessed by serum selenium concentration and glutathione peroxidase activity.
22 Korpela H et al. Serum selenium concentration, glutathione peroxidase activity and lipid peroxidase in a co-twin control study on multiple sclerosis.
23 Korpela H et al. Effect of selenium supplementation after acute myocardial infarction.
24 Korpela H et al. Low serum selenium and glutathione peroxidase activity in patients receiving short-term total parental nutrition.
25 Kumpusalo E. Self care, social support and health. Theoretical analysis and population study in four villages in Eastern Finland.
26 Kumpusalo E et al. Miten lääkärien peruskoulutus vastaa käytännön työn vaatimuksia. Nuori lääkäri 99.
27 Kumpusalo E et al. Suomalaisen kylän kehittyminen ja terveys. Osa 1: Neljää pohjoissavolaista kylää koskevan tutkimuksen tausta, toteutus ja perustaulukot.
28 Laakkonen E, Nissinen A. Hyvän ravitsemustilan ylläpitäminen vanhetessa.
29 Lammi UK et al. Functional capacity and associated factors in elderly Finnish men.
30 Lammi UK et al. Mental disability among elderly men in Finland: prevalence, predictors and correlates.
31 Lammi UK et al. Predictors of disability in elderly Finnish men - a longitudinal study.
32 Marti B et al. Association of physical activity with coronary risk factors and physical ability: Twenty-year follow-up of a cohort of Finnish men.
33 Mattila K et al. Nuorten lääkärien sijoittuminen terveydenhuollon tehtäviin.
34 Menotti A et al. Seven Countries Study. First 20-year mortality data in 12 cohorts of six countries.
35 Mäenpää PH et al. Biochemical indicators related to antioxidant status and bone metabolic activity in Finnish elderly men.
36 Neittaanmäki L et al. Nuori lääkäri 88. Nuorten lääkärien sosiaalinen liikkuvuus.
37 Nissinen A, Huttunen JK. Vanhusten verenpaineen hoito.
38 Nissinen A, Huttunen JK. Vanhusten verenpaine.
39 Nissinen A et al. Risk factors for cardiovascular disease among 55 to 74 years-old Finnish men: a 10-year follow-up. Brief Report.
40 Nissinen A, Stanley K. Unbalanced diets as a cause of chronic diseases.
41 Nissinen A et al. Drug treatment of high blood pressure in the community - experience in eastern Finland.
42 Notkola IL. Luonnollisesta hedelmällisyydestä lapsirajoitukseen. Mikrodemografinen tutkimus hedelmällisyyden transitiosta.
43 Notkola V et al. Viljelijöiden työterveyshuolto ja työterveyshuollon aikaansaamat muutokset työterveyskäyttäytymisessä.
44 Pasanen P et al. Mielenterveyspalveluja käyttäneiden ja vertailuryhmän nuorten harrastukset ja kaverisuhteet.
45 Pekkanen J et al. Serum cholesterol and risk of accidential or violent death in a 25-year follow-up. The Finnish cohorts of the Seven Countries Study.
46 Pekkanen J et al. Risk factors and 25 year risk of coronary heart disease in a male population with a high incidence of the disease: the Finnish cohorts of the Seven Countries Study.
47 Pekkarinen H et al. Uloshengityksen huippuvirtauksen ennustearvot.
48 Puska P et al. The North Karelia Project: 15 years of community-based prevention of coronary heart disease.
49 Puska P et al. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijäin muutokset Suomessa 1972-1987.
50 Rautaharju P et al. Prognostic value of ischemia/injury - and hypertensionrelated ECG abnormalities in elderly men.
51 Salomaa V et al. Kohonneen verenpaineen hoidon kehitys Suomessa vuosina 1982-1987.
52 Salomaa V et al. The development of hypertension care in Finland from 1982 to 1987.
53 Salonen JT. Antioxidants and platelets.
54 Salonen JT et al. Risk factors for carotid atherosclerosis: the Kuopio ischaemic heart disease risk factor study.
55 Salonen JT et al. Contribution of risk factor changes to the decline in coronary incidence during the North Karelia Project: a within-community analysis.
56 Shemeikka S. Terveyskasvatus kasvatustieteellisestä näkökulmasta.
57 Staessen J et al. Relation between mortality and treated blood pressure in elderly patients with hypertension: report of the European Working Party on High Blood Pressure in Elderly.
58 Sundström H et al. Supplementation with selenium, vitamin E and their combination in gynecological cancer during cytotoxic chemotherapy.
59 Takala JK et al. Relative heart volume and subsequent mortality in old people.
60 Terho EO et al. Histamine control affects the weal produced by the adjacent diluent control in skin prick tests.
61 Tuomilehto J et al. Changes in sodium and potassium intake in Finland during the 1980s.
62 Tuomilehto J et al. Trends and determinants of ischaemic heart disease mortality in Finland: with special reference to a possible levelling off in the early 1980s.
63 Virjo I et al. Nuori lääkäri 88. Nuorten lääkärien tyytyväisyys työhönsä.
64 Virolainen R et al. Maatalouden työterveyshuollon täydennyskoulutus.

Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen yksikkö Department of Public Health and General Practice
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008