Hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon laitos
Department of Nursing Science and Health Administration

Julkaisut 1989
Publications 1989

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Björkqvist S et al. Korkeamman asteen automaation käyttöönotto yliopistollisen keskussairaalan hematologisessa laboratoriossa - erään investoinnin taloudellisuus ja muut seuraukset.
2 Fridlund B et al. A caring perspective on rehabilitation after myocarcial infarction: A theoretical framework and a suggestion for a rehabilitation programme.
3 Harisalo R. Kuntien ja valtiovallan väliset suhteet.
4 Harisalo R. Kaupunkitaloudet ja taloudellinen hyvinvointi.
5 Harisalo R. Hallintotieteen avoimet ongelmat ja teoreettiset suuntaviivat.
6 Harisalo R. Tredit suunnittelussa. Uudistuva suunnittelu, uudistavia suunnittelunäkemyksiä kunnan kehittämisestä.
7 Harisalo R. Julkisten palvelujen ongelma.
8 Harisalo R. Hallinnon tutkimus kohti 1990-lukua.
9 Harisalo R. Yhtenäinen palkka: Argumentteja puolesta ja vastaan.
10 Harisalo R. Hallintotiede ja valtio.
11 Harri M. Toteutuvatko humanismin periaatteet terveydenhuollon oppilaitoksissa?
12 Janhonen S. Traditional of systematic nursing? An evaluation of the written curricula of registered and enrolled nurses in Finland.
13 Janhonen S. Hoito-opin opettajien perusedellytyksistä.
14 Janhonen S. Hoito-opin opettajien hoitotyön ja didaktiikan ajattelu ja toiminta.
15 Janhonen S, Lappalainen R. Sairaanhoidon opettajasta terveydenhuollon opettajaksi.
16 Janhonen S, Väisänen T. Hoito-opin opettajien ja heidän opiskelijoidensa hoito- työn ajattelun arviointia.
17 Katainen AL, Mikkanen P. Yli 70-vuotiaiden kuopiolaisten tyytyväisyys.
18 Kentta E. Näkökulmia tulevaisuuden tutkimukseen.
19 Kinnunen J. Kuopion terveyskeskuksen palvelukyky.
20 Kinnunen J. Palvelukäsitteistö johtajien apuvälineenä sairaalan toiminnan arvioinnissa.
21 Laitinen A. Väestövastuu perusterveydenhuollossa: käsitteen ja tutkimuskohteiden esittelyä.
22 Laitinen A. Hoitotyön laadunvarmistus terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.
23 Meriläinen P. Hoitotieteellinen tutkimus hyvän hoidon perustana.
24 Meriläinen P et al. Osastonhoitajien täydennyskoulutuskokeilu 1987-1987: Hoitotyön kehittämiskoulutuksen sisältö ja toteutus.
25 Paunonen M. Hoitotyön työnohjaus.
26 Pekurinen M. Läänien terveydenhuollon virkatarpeet oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.
27 Pekurinen M. Voidaanko tupakkatuotteiden kysyntään vaikuttaa?
28 Pekurinen M. Liikunta kansantaloudessa.
29 Pekurinen M. The demand for tobacco products in Finland.
30 Pekurinen M. Kokeilun taloudellisuus.
31 Pekurinen M. Kustannusseuranta.
32 Pekurinen M. On jo aika tutkia terveydenhuollon taloudellisia rakenteita.
33 Pekurinen M, Vohlonen I. Laitospalveluiden käyttö ja kustannusten kunnittaiset erot Kotkan keskussairaalapiirissä: Kuntaprofiilit 1985.
34 Pelkonen M. Vastuullisuus hoitotyön laadusta - haaste hoitotyölle.
35 Perälä ML. Yksilövastuinen hoitotyö - vastaus yhteiskunnan ja terveydenhuollon muutoksiin.
36 Perälä ML. Nurse-patient interaction in primary nursing.
37 Perälä ML, Hentinen M. Primary nursing: opinions of nursing staff before and during implementation.
38 Perälä ML, Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotyön ja hoitotieteen tulevaisuus - ICN:n kansainvälinen konferenssi Seoulissa.
39 Raatikainen R et al. Perhevastuinen hoitotyö haaste suomalaisille terveyden- ja sairaanhoitajille.
40 Rissanen P. Yksityisiä vai julkisia liikuntapalveluita?
41 Rissanen P. Vapaaehtoistyön taloudellinen arvo.
42 Rissanen P et al. Liikuntahyödykemarkkinoiden tarjonta-analyysi.
43 Sinkkonen S. Miksi miehet omistavat isot apteekit?
44 Sinkkonen S. Tieteellisen tiedon välittyminen käytännön hallintoon ja sen kehittämistyöhön.
45 Sinkkonen S. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö.
46 Sinkkonen S. Hallinnon naistutkimus.
47 Sinkkonen S, Hänninen-Salmelin E. Nais- ja miesjohtajien uran kehityksestä valtion hallinnossa ja sitä määräävistä tekijöistä.
48 Sinkkonen S, Laitinen A. Naiset hyvinvointivaltion valtarakenteessa.
49 Sinkkonen S, Meriläinen P. Hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon laitoksen toteuttama koulutus ja tutkimus.
50 Sinkkonen S, Niemelä P. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus Kuopion yliopistossa: Artikkelikooste tutkimushankkeista ja - tuloksista. Kaupunginjohtaja Juhani Koskiselle omistettu juhlakirja 1989.
51 Sinkkonen S et al. Ihmisen itsemäärääminen terveydenhuollossa -tutkimusohjelma.
52 Sintonen H. Mihin terveystaloustieteellistä tutkimusta voidaan käyttää?
53 Sintonen H, Pekurinen M. 15D - askel kohti yleistä terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaria.
54 Tallberg M. Distribution and co-operation systems - the Nordic experience. Health Computing 89 Conference & Exibition. Harrogat, England 12.-14.4.1989.
55 Tallberg M et al. Terveydenhuollon kehittäminen tietotekniikan avulla.
56 Tikanoja H, Voutilainen U. Ammatillinen tukeminen kuoleman lähestyessä.
57 Tossavainen K. Nuorten terveyskäyttäytyminen.
58 Vehviläinen-Julkunen K. Grounded -teoria menetelmä esimerkkinä hoitotieteelli- sestä tiedonmuodostuksesta.
59 Vehviläinen-Julkunen K, Vallimies M. Näkökulmia synnytyshoitoon ja sen tutkimukseen.
60 Vohlonen I et al. Re-organizing primary medical care in Finland: the personal doctor program.

Hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon laitos Department of Nursing Science and Health Administration
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008