Julkaisu

Reference

Seppänen A, Voutilainen A, Kaipio JP. State estimation in process tomography - reconstruction of velocity fields using EIT. Inverse Problems 2009:25(8):[24 pp].

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://iopscience.iop.org/0266-5611/25/8/085009/pdf/0266-5611_25_8_085009.pdf

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: http://iopscience.iop.org/0266-5611/25/8/085009/pdf/0266-5611_25_8_085009.pdf


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 26.3.2010 Publications Data Base 26.3.2010