Julkaisu

Reference

Rissanen SM, Kankaanpää M, Tarvainen MP, Meigal AY, Nuutinen J, Tarkka IM, Airaksinen O, Karjalainen PA. Analysis of dynamic voluntary muscle contractions in Parkinson's disease. IEEE Trans Biomed Eng 2009:56(9):2280-2288.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Physical Medicine Rehabilitation
    • Olavi Airaksinen

Julkaisutietokanta 29.3.2010 Publications Data Base 29.3.2010