Julkaisu

Reference

Klavus J, Vohlonen I. Suomen terveydenhuollon rahoituspoliittinen arviointi: esitutkimus kuntakohtaisen rahoituksen tarpeen ennustettavuudesta ja nykyisen rahoitusmallin taloudellisuudesta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2009:37(4):457-464.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management
    • Ilkka Vohlonen

Julkaisutietokanta 8.2.2010 Publications Data Base 8.2.2010