Julkaisu

Reference

Hallikainen T. Serotonin and dopamine gene polymorphisms and alcohol consumption. Doctoral dissertation. 2009. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 465. 150 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Forensic Psychiatry
    • Tero Hallikainen

Julkaisutietokanta 18.1.2010 Publications Data Base 18.1.2010