Julkaisu

Reference

Helminen E-E, Mäntyselkä P, Nykänen I, Kumpusalo E. Far from easy and accurate - detection of metabolic syndrome by general practitioners. BMC FAMILY PRACTICE 2009:10(76):[5 p.].

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: doi: 10.1186/1471-2296-10-76

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: doi: 10.1186/1471-2296-10-76


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • General Medicine
    • Pekka Mäntyselkä
    • Esko Kumpusalo

Julkaisutietokanta 14.1.2010 Publications Data Base 14.1.2010