Julkaisu

Reference

Kanninen K. Nrf2 in Alzheimer's Disease. Doctoral dissertation. 2009. Kuopio University Publications G. A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences 80. 115 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 19.1.2010 Publications Data Base 19.1.2010