Julkaisu

Reference

Jyrkkärinne J. Functional and Structural Studies on the Nuclear Receptor CAR. Doctoral dissertation. 2009. Kuopio University Publications A. Pharmaceutical Sciences 123. 92 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 7.1.2010 Publications Data Base 7.1.2010