Julkaisu

Reference

Meriranta P. Kohonneen verenpaineen hoito. Hyvää hoitoa etsimässä. Väitöskirja. 2009. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 471. 195 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In Finnish.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 4.1.2010 Publications Data Base 4.1.2010