Julkaisu

Reference

Lönnroos E. Hip Fractures and Medication-Related Falls in Older People. Doctoral dissertation. 2009. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 467. 125 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 4.1.2010 Publications Data Base 4.1.2010