Julkaisu

Reference

Vuori J. Onko dialoginen johtajuus mahdollista terveydenhuollossa? Johtamiskoulutusten ja interventioiden kriittinen analyysi, osa I. Premissi 2009:4(6):14-17.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management
    • Jari Vuori

Julkaisutietokanta 14.12.2009 Publications Data Base 14.12.2009