Julkaisu

Reference

Laaksonen M, Kuusisto-Niemi, Saranto K. Sosiaalityön tiedonhallinnan tutkimus - kirjallisuuskatsaus tutkimusmetodina. Julkaisussa: Ruotsalainen P, toim. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät. Tutkimuspäivät 2009, Jyväskylä, 27.-28.5.2009, s. 41-47. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2009. Avauksia 12.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 11.12.2009 Publications Data Base 11.12.2009