Julkaisu

Reference

Lähivaara T, Huttunen T, Niskanen H. Elastisten aaltopulssien mallintaminen. Julkaisussa: Mäkinen R, Neittaanmäki P, Tuovinen T, Valpe K, toim. Proceedings of the 10th Finnish Mechanics Days X Suomen Mekaniikkapäivät, Jyväskylän yliopisto, Suomi, 3.-4. joulukuuta 2009, s. 34-42. University of Jyväskylä: Deptartment of Mathematical Information Technology, 2009. Reports of the Department of mathematical information technology. Series A. Collections A 1/2009.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 17.12.2009 Publications Data Base 17.12.2009