Julkaisu

Reference

Jylhä V, Kinnunen U-M, Saranto K. Taskutietokoneen käyttömahdollisuudet hoitotyön tiedonhallinnassa. Julkaisussa: Ruotsalainen P, toim. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät. Tutkimuspaperit 2009, [Jyväskylä], [27.-28.5.2009], s. 36-40. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2009. Avauksia 12.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 4.5.2010 Publications Data Base 4.5.2010