Julkaisu

Reference

Niiranen V, Stenvall J. Synerginen arviointitieto - Mahdollisuus vai mahdottomuus? . Kirjassa: Rajala T, Sinervo L-M, Vakkuri J, toim. Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin. Kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklinin juhlakirja, s. 296-309. Tampere: Tampereen yliopisto, 2009.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management
    • Vuokko Niiranen

Julkaisutietokanta 16.12.2009 Publications Data Base 16.12.2009