Julkaisu

Reference

Leskinen A, Portin H, Komppula M, Miettinen P, Lihavainen H, Hatakka J, Laaksonen A, Lehtinen KEJ. Recent research activities at the Puijo semi-urban measurement station. In: Nucleation and Atmospheric Aerosols 18th International Conference, Prague, Czech Republic, 10-14 August 2009, p. 858-861. ICPF ASCR, v.v.i. and CAS, 2009.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: sama kuin 200900256?

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
International.
In English.

Text/summary: sama kuin 200900256?


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 30.9.2009 Publications Data Base 30.9.2009