Julkaisu

Reference

Portin HJ, Komppula M, Leskinen A, Romakkaniemi S, Laaksonen A, Lehtinen KEJ. Observations of aerosol-cloud interactions at Puijo semi-urban measurement station. In: Nucleation and Atmospheric Aerosols 18th International Conference, Prague, Czech Republic, 10-14 August 2009 , p. 383-386. ICPF ASCR, v.v.i. and CAS, 2009.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: onko sama kuin 200900587?

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
International.
In English.

Text/summary: onko sama kuin 200900587?


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 30.9.2009 Publications Data Base 30.9.2009