Julkaisu

Reference

Keinänen R, Heikkinen R, Laitinen T, Makkonen H, Riekkinen M, Sarajärvi T, Vaittinen M, eds. The Third Annual Post-Graduate Symposium of the Graduate School of Molecular Medicine. Winter School 2009 Abstracts. 2009. Kuopio University Publications G. A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences 68. 53 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Edited scientific monograph.
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 27.9.2009 Publications Data Base 27.9.2009