Julkaisu

Reference

Mattila R. Effectiveness of a Multidisciplinary Lifestyle Intervention on Hypertension, Cardiovascular Risk Factors And Musculoskeletal Symptoms. Doctoral dissertation. 2009. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 444. 92 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 5.10.2009 Publications Data Base 5.10.2009