Julkaisu

Reference

Karvinen I. Henkinen ja hengellinen terveys. Etnografinen tutkimus Kendun sairaalan henkilökunnan ja potilaiden sekä Kendu Bayn kylän asukkaiden henkisen ja hengellisen terveyden käsityksistä. Väitöskirja. 2009. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 451. 234 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In Finnish.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 5.10.2009 Publications Data Base 5.10.2009