Julkaisu

Reference

Laitinen R. Physical Modification of Drug Release Controlling Structures. Hydrophobic Matrices and Fast Dissolving Particles. Doctoral dissertation. 2009. Kuopio University Publications A. Pharmaceutical Sciences 117. 138 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 3.9.2009 Publications Data Base 3.9.2009