Julkaisu

Reference

Kalavainen M, Karjalainen S, Martikainen J, Korppi M, Linnosmaa I, Nuutinen O. Cost-effectiveness of routine and group programs for treatment of obese children. Pediatr Int 2009:51:606-611.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Children's Hospital
    • Marja Kalavainen

Julkaisutietokanta 17.11.2009 Publications Data Base 17.11.2009