Julkaisu

Reference

Räsänen K, Myllykangas M. Terveyserojen kaventaminen - mahdoton tehtävä markkinataloudessa? Työterveyslääkäri 2009:1:93-95.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 26.6.2009 Publications Data Base 26.6.2009