Julkaisu

Reference

Madetoja E, Niskanen H, Hämäläinen J, eds. Papermaking Research Symposium (PRS 2009) CD-ROM Proceedings. Kuopio: PRS 2009, 2009.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu tiet. kirja.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: sama kuin 200900369 painettuna

Publication data

Publication type: Edited scientific monograph.
International.
In English.

Text/summary: sama kuin 200900369 painettuna


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 31.12.2009 Publications Data Base 31.12.2009