Julkaisu

Reference

Sinkkonen M. Eettinen johtaminen keinona lisätä työyhteisöön kiinnittymistä. Julkaisussa: Arajärvi P, Korhonen A, toim. Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet - aiheen kartoitusta, s. 70-82. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2009. Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja 24.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management
    • Merja Sinkkonen-Tolppi

Julkaisutietokanta 1.10.2009 Publications Data Base 1.10.2009