Julkaisu

Reference

Malinen H, Hallikainen J, Karttunen P, Majander M, Pudas M, Mustonen K. Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi. Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto, 2009. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 6. 68 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu ammatillinen kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 11.5.2009 Publications Data Base 11.5.2009