Julkaisu

Reference

Kortelainen A, Miettinen P, Romakkaniemi S, Laaksonen A. V-TDMA data from chamber experiments. In: Kulmala M, Bäck J, Nieminen T, Lauri A, eds. Proceedings of the Finnish Center of Excellence and Graduate School in Physics, Chemistry, Biology and Meteorology of Atmospheric Composition and Climate Change Annual Workshop, 27-29.04.2009, p. 204-207. Helsinki: 2009. Report Series in Aerosol Science 102.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Fysiikan laitos
    • Aki-Matti Kortelainen
    • Pasi Miettinen
    • Sami Romakkaniemi
    • Ari Laaksonen

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 11.5.2009 Publications Data Base 11.5.2009