Julkaisu

Reference

Kekäläinen U, Ruuska A. Terveyshallintotieteen opiskelua uusilla menetelmillä. Kirjassa: Joutsenvirta T, Kukkonen A, toim. Sulautuvaa opetusta monilla tavoilla ja menetelmillä, Helsinki, [6.3.2008], s. 80-96. Helsinki: Valtiotiet. tiedekunnan verkko-opetuksen kehittämisyksikkö, 2009.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/sulautuva_opetus.pdf

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In Finnish.

Text/summary: http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/sulautuva_opetus.pdf


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 6.8.2009 Publications Data Base 6.8.2009