Julkaisu

Reference

Saarinen P. Näkökohtia vakavassa itsemurhavaarassa olevan potilaan hoitosuhteesta. Kirjassa: Antikainen R, Ranta M, toim. Kohti vastavuoroisuutta. Psykoterapeuttinen hoitosuhde, s. 167-178. Helsinki: Duodecim, 2008.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Pirjo Saarinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Pirjo Saarinen

Julkaisutietokanta 13.2.2009 Publications Data Base 13.2.2009