Julkaisu

Reference

Sörensen L. Work Ability and Health-Related Quality of Life in Middle-Aged Men. The role of Physical Activity and Fitness. Doctoral dissertation. 2008. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 438. 84 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 12.2.2009 Publications Data Base 12.2.2009