Julkaisu

Reference

Martikainen J. Application of Decision-Analytic Modelling in Health Economic Evaluations . Doctoral dissertation. 2008. Kuopio University Publications E. Social Sciences 152. 147 s.,liitt.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 7.1.2009 Publications Data Base 7.1.2009